Previous slide
Next slide

Zahradnictví Cerhovice
Iva Macourková

O nás

Jádro činností naší firmy spočívá ve zpracování návrhů a řešení exteriérů soukromých i veřejných objektů a jejich následnou realizaci. Zakládání nových zahrad, rekonstrukce starých. Nabízíme individuální přístup ke klientovi a originální řešení na základě záměru a přání klienta, zajišťujeme komplexní služby od návrhu a výsadby soukromých zahrad i veřejné zeleně až po jejich následnou údržbu.

Historie zahradnictví Cerhovice

Historie našeho zahradnictví v Cerhovicích sahá až do r. 1936, kdy bylo založeno. V roce 1947 ho koupil pan Antonín Suttr st.. Podnikal zde až do r. 1952, kdy mu byla firma odejmuta v rámci znárodňování. Následně zahradnictví přešlo pod JZD Cerhovice, kde mu bylo dovoleno pracovat jako vedoucí. Bohužel se již nedožil pádu komunismu. Po sametové revoluci bylo zdevastované zahradnictví vráceno jeho synovi Antonínu Suttrovi, který zde podnikal až do důchodového věku. Poté převzala dcera Iva Macourková.

Provozní doba:

Mimo sezónu od ledna do konce února ZAVŘENO.

Schůzku  je možné  domluvit  po telefonu mimo běžnou pracovní dobu.

kytka3-01-01.png

Nabídka zahradnictví – naše služby

Prodej okrasných dřevin a dalších zahradnických potřeb

V našem zahradnictví nakoupíte, byliny, dřeviny okrasné stejně tak jako stromky ovocné.

 

Údržba zahrad

Zajišťujeme kompletní celoroční péči o travnaté plochy. To zahrnuje veškeré činnmosti jako např. vertikutace provzdušnění trávníků, řez dřevin, odplevelování záhonů, hnojení rostlin, doplnění mulčovací kůry a další.

 

Zakládání trávníkových ploch, obnova trávníkových ploch

Zabýváme se také zakládáním a obnovou trávníkových ploch (tzv. revitalizace trávníku). Při založení trávníku je důležitý nejen dobře připravený podklad, ale také kvalitní osivo. Půda musí být vyčištěná od plevelů. Běžně se 3 týdny před založením trávníku používá postřik totálním herbicidem. Poté se půda hloubkově zpracuje (rotavátorem, v případě menších ploch rytím), nechá se slehnout a nakonec se vyhrabe a srovná. Po posouzení kvality půdy daného místa ji případně vylepšujeme dalšími substráty (pískem, kompostem) a přidáme zásobní granulovaná hnojiva. Vždy používáme kvalitní dlouhodobě působící hnojiva. Kvalitu kyselých půd dokážeme zlepšit přidáním dolomitického vápence. Touto úpravou se předejde mj. výskytu mechu.
Kromě klasického trávníku setého dodáváme také trávníky předpěstované tzv. kobercové trávníky (někdy nazývané rolované trávníky, svinované trávníky, travní koberce či drnování). Výhod použití kobercových trávníků je mnoho: rychlé ozelenění (realizace travní plochy během 24 hodin), stejnoměrná travní plocha, možnost pokládky téměř celoročně a další.

 

Řez ovocných dřevin a živých plotů

Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami. Způsoby řezu se liší podle účelu a síly řezu, účelu a druhu dřeviny, růstu, údržby, pěstebního tvaru a stavu dřeviny, ročního období i stáří dřeviny. Řez ovocných dřevin se dělí především podle intenzity údržby a tedy použité technologie. V zásadě má mnohé prvky společné s řezem okrasných dřevin, avšak například obsahuje některé propracovanější metody v intenzivnějších tvarech dřevin, specifické ohledy na různý způsob růstu kultivarů a má mnohem větší význam pro praktickou ochranu rostlin před patogeny.
Pravidelné stříhání živého plotu je nezbytné k tomu, aby živý plot pěkně rostl a působil zdravým dojmem. Podle typu dřeviny lze ploty upravovat až třikrát ročně, jehličnany stačí přitom obvykle stříhat jen jednou za rok. Obecně platí, že střih je vhodné provádět na přelomu června a července, kdy končí jarní růst. Další stříhání by mělo být během srpna, aby se keře a stromky stihly připravit na zimu. O tom, jak hluboký by měl řez být, rozhoduje především bujnost růstu plotu.

 

Rizikové kácení stromů

Potřebujete pokácet strom, který neumožňuje jednorázové pokácení ze země? Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících možnost jeho kácení. Stejně tak místo kácení, terén a další okolní podmínky nemusí vždy umožnit snadné jednorázové kácení ze země. Naše zahradnictví Vám rizikové kácení zajistí.

 

Nenašli jste sortiment či službu, které jste hledali?

 Zeptejte se nás pomocí formuláře na konci stránky. Je možné, že jsme je zde neuvedli jen proto, že za dlouhá léta, po která se zabýváme zahradničením a s ním spojenými činnostmi, se pro nás stala naprostou samozřejmostí.

Realizace zahrad

  • Vytvoříme pro Vás návrh zahrady na klíč přesně podle Vašich představ. První fází realizace je projekt. Projekt zahrady vypracujeme podle Vašich požadavků, ale vždy s přihlédnutím k místním možnostem a podmínkám daného konkrétního místa.

    Při realizaci zahrady máte několik možností:
  • můžete si navrhnout vlastní projekt a jen si ho upravit na základě našich odborných konzultací
  • můžete si od nás nechat vypracovat jen projekt a zahradu si následně budovat svépomocí, případně s využitím našich odborných konzultací
  • nebo necháte ralizaci kompletně na nás – v takovém případě Vám nebudeme účtovat cenu vlastního projektu

Jezírka

Realizace zahrad

Realizace Útušice

Kontaktní Informace

Zodpovědná osoba: Iva Macourková

Adresa: Zahradní 241, 267 61 Cerhovice

Telefon: 606 704 239

IČ: 41671881

E-mail: info@zahradnictvi-cerhovice.cz

Web: www.zahradnictvi-cerhovice.cz

Virtuální prohlídka:  Snímek #1

Fyzická osoba – podnikatel zapsaný do živnostenského rejstříku MěÚ Cerhovice

Kontaktujte nás